5 גורמים הדוחפים אותנו לאכילה אוטומטית


מה דוחף אותנו לאכול באופן אוטומטי, ללא בקרה ולפעמים גם מבלי לזכור שבעצם אכלנו... על "עכברו"ש" שמעתם? אלה ראשי תיבות של הגורמים שמפריעים לנו לשמור על אכילה מסודרת.