סוגי קבוצות תמיכה למנותחי קיצור קיבה


 

קבוצות התמיכה נבדלות אחת מהשנייה בשני היבטים עיקריים - בתכנים ובמבנה המסגרת של הקבוצה. כל סוג של מסגרת יכול לעסוק במגוון של התכנים.

סוגי המסגרת:

עבודה בקבוצה קטנה - מתאפיינת בעבודת עומק פרטנית עם המשתתפים, מאפשרת מתן תשומת לב לכל משתתף בקבוצה, מאפשרת מרחב בטוח של פתיחות ותקשורת בינאישית, נותנת מקום והקשבה לכל משתתף.

תפקיד המנחה: לאפשר ולהנחות שיח פתוח ובלתי אמצעי שמוביל לתובנות, להקנות ידע וכלים, להעלות מודעות לתהליך בו שותפים כל המשתתפים.

העבודה מתבצעת בדרך כלל במחזורים של 10 עד 12 מפגשים עם אפשרות של מפגשי "תחזוקה" לתהליכי המשך.

עבודה בקבוצה גדולה ("קבוצת נבחרת") - מתאפיינת במספר רב של אנשים (עד 40). מאפשרת את אפקט ה"ביחד נצליח", מציגה דוגמאות להצלחה, שיתוף במקרים של "נפילות" לצורך למידה משותפת, יוצרת מסגרת חברתית שבה נמצאים בחברת אנשים שמבינים את ההצלחות והמצוקות, מאפשרת לקיים תת-קבוצות בעלות עניין משותף.

תפקיד המנחה: הובלה, החדרת מוטיבציה, הקניית כלים, ניהול המפגשים, הבאת תכנים והצבת יעדים לקבוצה.

העבודה מתבצעת במסגרת מפגשים תקופתיים קבועיים (אחת לשבוע/שבועיים/חודש). הצלחת העבודה מותנית בקיום "גרעין" קבוע של קבוצה, שמאפשר לאורך זמן הצטרפות של חברים חדשים.

קבוצת "רכבת" - קבוצה שמתקיימת במועד קבוע (אחת לשבוע, לשבועיים, לחודש) שבה יש תחלופה גבוהה של משתתפים, ומגיע אליה כל אדם שהקבוצה יכולה לסייע לו. גודל הקבוצה בד"כ עד 20 משתתפים. בכל פעם דנים בסוגיה שעולה מצד המשתתפים או מצד המנחה. קיים שיתוף, למידה והקניית כלים בהתאם לנושא שעולה במפגש. מטבע הדברים, גם בקבוצה זו נוצר "גרעין" של משתתפים, אך הוא אינו יציב.

תפקיד המנחה הוא לזהות ולאפשר העלאת נושאים הרלוונטיים ביותר למרבית המשתתפים, לנהל את הדיון ולהקנות ידע וכלים בהתאם לסוגיה הספציפית.

התכנים:

בתחום הבריאטרי, קבוצות התמיכה עוסקות בעיקר בשלושה היבטים עיקריים -

  • ההיבט הפיזי והפיזיולוגי של הירידה במשקל. מדובר בהקניית מיומנויות של תזונה נכונה ומאוזנת, מבנה נכון של רכיבי המזון, הרגלי אכליה (כמויות, מספר ארוחות, מספר הקלוריות), מעקב אחרי משקל הגוף.

  • העיסוק בפעילות הגופנית, בניית מסת שריר, פיתוח יכולת אארובית, פיתוח כושר, הקניית הרגלי פעילות גופנית לאורך זמן, הצבת מטרות משותפות ופרטניות, הקניית כלים למימוש היכולות הפיזיות הנוצרות עם הירידה במשקל.

  • העיסוק בהיבט הרגשי בזמן ואחרי הירידה במשקל – התמקדות בנושאים כגון דימוי גוף, הערכה עצמית, אכילה רגשית, התמודדות עם פיתויים, עם "נפילות" ו"מעידות" בתהליך, בחינת ההשפעה של הירידה במשקל על שאר תחומי החיים, מינוף ההצלחה בירידה במשקל לתחומי חיים נוספים.

ברור, שלא ניתן להפריד באופן מלאכותי בין מכלול התכנים הנוגעים לירידה במשקל, לכן כל קבוצת תמיכה בהכרח תיגע בכל הנושאים. ההבדלים המהותיים הם בדגשים שניתנים לכל תחום בהתאם לצורך של המשתתפים ובהתאם להתמחותו של מנחה הקבוצה.