מהו כישלון? - כשמפסיקים לנסות!


בקבוצות התמיכה ובליווי האישי לעתים עולה, שרבים ממנותחי קיצור קיבה רואים בניתוח סוג של "כישלון" - "נכשלנו בכך שלא הצלחנו לרזות 'בדרך הרגילה'"...